Curriculum Vitae

Expositie CV

2018:
Sep - PowWow - Rotterdam
Sep - Walls & Wheels - Rotterdam
Aug - Kaapse Maria - Rotterdam
Jul - Eendracht Festival - Rotterdam
Apr - Bigger Than (E. Terrible) - Rotterdam 
Mar -Brutmagazine - U.K.
Feb - MuseumNacht (Zwarte Schaap) - Rotterdam

2017: 
Nov – Sneakerness – Rotterdam
Oct – Enfant Terrible – Rotterdam
Sep – Bilderberg Konferenz 3 (Kutlul) – Berlin
Jun – Lost and Found – Rotterdam
May – Comic Invasion (Kutlul) – Berlin
Apr – Lambiek (Kutlul) – Amsterdam
Feb – Galerie Beeldverhalen – Alphen a/d Rijn


2016:
oct - KUTLUL Magazine - Rotterdam
sep - King of Colours - Den Bosch
jun - Bluegrass Festival - Rotterdam
jun - Walls & Skin - Rotterdam
mei - Peformance Bar - Rotterdam
apr - Soeki Pop-Up - Rotterdam
maa – Bosch Open Expo – Den Bosch
maa – Het Geheim Van Rotterdam – Rotterdam
jan – Via-Kunst – Rotterdam

2015:
nov – Faas – Rotterdam
oct – Shoot & Share – Rotterdam
sep – Citizen M – Rotterdam
aug – Groos – Rotterdam
aug – ZOHO meshprint club – Rotterdam
jul – Bazar Bizar – Rotterdam
jun – SwanMarket – Rotterdam
jan – WTC art gallery - Rotterdam


2014: 
dec -WTC art gallery - Rotterdam
oct - de Grote Rotterdamse Kunst Kalender
sep - Route Du Nord - Rotterdam
sep - Wereld van de Witte de With - Rotterdam
jun - Bluegrass Festival - Rotterdam
jan - Art Attack  - Rotterdam
jan - Groos  - Rotterdam

2013:

dec - Kunstroof (groepsexpo) - Rotterdam
dec - WTC Gallery (groepsexpo) - Rotterdam
nov - Zwart/Wit - Romeo Delta - Rotterdam
nov - Art Attack (groepsexpo) - Rotterdam
oct - Cadillac Ranch - Amarillo, Texas
oct - Outdoor Gallery - Austin, Texas
aug - Groos (collectie) - Rotterdam

jun - Bluegrass Festival - Rotterdam
jun - Silkscreen @ de Riddert (solo expo) - Rotterdam
mei - Eat Sreet Breath Art @ MeLikePainting - Rotterdam
maa - CBK Rotterdam (collectie kunstwinkel) - Rotterdam

jan - Collectie @ Jumping Flea Market - Rotterdam

2012:
nov - CBK @ Centrum Beeldende Kunst - Rotterdam
oct - Grote Rotterdamse Kunst Kalender - Rotterdam
oct - Havenziekenhuis - Rotterdam
sep - Kunstveiling @ Atelier 57 (groepsexpo) - Den Bosch
jun - Venour Collabo @ Venour - Rotterdam

2011:
oct - WTCulture @WTC Gallery (groepsexpo) - Rotterdam
aug - Paarden (CHIO) @ Schouwburgplein - Rotterdam
mei - Coaster Art @ de Riddert (solo expo) - Rotterdam
mei - Cite d'art (groepsexpo) - Rotterdam
apr - Sequel I @ WTC Gallery (groepsexpo) - Rotterdam
maa- Museumnacht @ Rotheater (livetekenen) - Rotterdam

2010:
sep – Galerie 5319 (livetekenen) - Rotterdam
jun – Tuk Tuk Kunstroute (installatie) – Rotterdam
apr – Nieuwe Anita (liveschilderen) – Amsterdam
apr – Spam (groeps-expo) – Rotterdam
apr – Erasmus Universiteit (groeps-expo) - Rotterdam
ma – Museumnacht XS/XL (groeps-expo) – Rotterdam
jan – Oud&Nieuw a/d Maas VIP (groeps-expo) - Rotterdam

2009:
oct – V.O.R.K. Visual Art Fair (groeps-expo) – Rotterdam
oct – YourArt&FasionEvent (groeps-expo) – Rotterdam
oct – Southern Comfort’s House of Voodoo (liveschilderen)
@ Sugarfactory – Amsterdam
@ Hotel Plaza – Rotterdam
jul – Podium o950 (groeps-expo) – Rotterdam
jun – First View @ Las Palmas (groeps-expo) – Rotterdam
feb – Buutvrij Chalk Guru’s @ Sid Lee –Amsterdam

2008:
aug – Canto 101 @ de Kunstsuper (groeps-expo) – Rotterdam
jul – Southern Comfort @ Toaster (liveschilderen) – Rotterdam
jun – Dante al Dente @ Galerie Bodypower - Rotterdam

Specialties: LowBrow Art, Silkscreens

Geen opmerkingen:

Een reactie posten